Ako zatepľovať

Pre správne zateplenie musia byť splnené niektoré základné predpoklady:

Perfektne a do detailov prepracovaná, so stavebníkom odkonzultovaná a schválená projektová dokumentácia.

Kvalitne a dôsledne vykonané stavebné práce všetkých detailov a dodržanie projektovej dokumentácie – čo je v našom prípade „zákonom“.

Použitie kvalitných komponentov: najmä okien a tepelných izolácií.

Autorský a technický dozor, ktorý svoju funkciu vykonáva úplne zodpovedne a odborne.

Pri nových stavbách umiestnenie stavby do terénu by malo byť riešené s ohľadom na možnosti pasívnych solárnych ziskov.