Čím zatepľovať

Sokel

Riešenie soklovej časti patria medzi dôležité detaily stavby. Na tento detail sú kladené náročné požiadavky, najmä v súvislosti s intenzívne pôsobiacou vlhkosťou. Odporúčaným materiálom je expandovaný polystyrén – EPS alebo extrudovaný polystyrén – XPS.

Fasáda

Čím zatepliť fasádu domu? Pri zateplení kontaktným spôsobom máte na výber z dvoch základných materiálov – minerálnej vlny a polystyrénu – pričom oba sa dajú použiť nielen pri novostavbách, ale aj v rámci rekonštrukcie. Pri zateplení fasády nie je dôležitý len správny technologický postup, ale aj výber vhodnej izolácie, pričom kľúčovým parametrom nie je iba jej hrúbka. Rovnako dôležité je všímať si jej kvalitu, teda tepelnoizolačné vlastnosti vyjadrené súčiniteľom tepelnej vodivosti λ, ktorý vyjadruje, ako dobre vedie materiál teplo. Vybrať ten správny materiál na zateplenie domu nie je vôbec jednoduché. Do rozhodovania vstupuje okrem kvality aj pomer výkonu (teda výsledku zatepľovania) a ceny. Rôzne druhy izolácií majú odlišné tepelnoizolačné vlastnosti, preto na dosiahnutie rovnakého efektu potrebujete rôznu hrúbku izolácie.

Zateplenie fasádnym polystyrénom je výborná voľba kvôli jeho výborným izolačným vlastnostiam a dobrej cene. Samotnú hrúbku izolantu volíme podľa teplotechnického projektu.

Zateplenie minerálnou vlnou má pri rovnakej hrúbke voči zatepleniu polystyrénom lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a prináša navyše možnosť útlmu akustického hluku zvonku. Toto zateplenie je však drahšie.

Čo sa týka samotnej voľby hrúbky izolantu táto by mala vychádzať z teplotechnického projektu, preč sú však doby kedy „stačilo“ 5cm polystyrénu. V nových európskych normách a ďalších predpisoch sa stretávame s tepelnými izoláciami vo výrazne zvýšených hrúbkach – bežne 100-300 mm pre podlahy a steny, 200-500 mm pre strechy, podľa energetickej klasifikačnej triedy A-C.

Pochôdzna povala

Na zateplenie stropu, resp. pochôdznej povaly možno využiť minerálnu vlnu vkladanú medzi trámy.

Šikmá strecha

Ak uvažujete nad tým, čím zatepliť strechu domu, ideálnym materiálom na zateplenie šikmej strechy je minerálna vlna. Okrem toho, že má vynikajúce izolačné vlastnosti, jej prednosťou je aj zvuková izolácia. Minerálna izolácia je akusticky účinná vďaka svojej vláknitej štruktúre. V priestore šikmej strechy pôsobí ako tlmič.

Plochá strecha

Najbežnejším materiálom pri zatepľovaní plochých striech s klasickým, resp. obráteným usporiadaním vrstiev, je extrudovaný polystyrén – XPS.