Prečo zatepľovať

Najlacnejšou energiou je tá, za ktorú neplatíme.

Tepelná izolácia nám pomáha obmedziť množstvo potrebnej energie na bežnú prevádzku domu. Ak energiu nie je potrebné odobrať, nemusíme za ňu ani platiť, distribuovať ju či vyrábať, a tým chránime aj naše životné prostredie. Môžeme sa takto podieľať na zlepšení kvality vzduchu, ktorý denne dýchame a popri tom ešte aj ušetríme.

Tým, že svoj dom chránite proti únikom tepla, zároveň zabezpečujete svoje pohodlné prostredie v interiéri. Dnešné stavby sú navrhované už ako úsporné budovy triedy A1, prípadne vyššie.